Що означає символ трикутника зі знаком оклику на дисплеї BW Clip4?

Символ невідповідності на BW Clip4 може представляти одну з таких ситуацій:

  • Помилка тесту самодіагностики (активований детектор газу автоматично виконує тест самодіагностики кожні 24 години. Якщо цей тест не проходить, детектор газу подасть звуковий сигнал, блимає та вібрує одночасно протягом 15 секунд)
  • Помилка калібрування нуля . (Виконайте калібрування нуля на свіжому повітрі або в системі IntelliDox).
  • Ударний тест або помилка калібрування . (Виконайте перевірку та калібрування вручну або за допомогою системи IntelliDox).
  • Випробування або калібрування прострочено . (Виконайте перевірку та калібрування вручну або за допомогою системи IntelliDox).

Коли виникає будь-яка з перерахованих вище функціональних помилок, детектор газу намагається відновитися автоматично, і якщо він продовжує виходити з ладу, цей «Символ невідповідності» буде відображатися на екрані BW Clip4, доки несправність не буде усунена.

Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки.

Top
Cart
Your cart is currently empty.